gnom - Hysj

Hysj

Hush

Du stryker håret feil veiYou stroke the hair the wrong way
på en siamesisk kattof a siamese cat
og eg vett så godt på forhåndand I know so well beforehand
kva du vil seiwhat you will say
og om litt så er det sagtand a little later it has been said
ja denne bokå har eg lest føryes, I have read this book before
det er som å følge ferske spor ithis is like following fresh trails in
ny snønew snow
det er kanskje på tide å slåmaybe it's time to mow
plenen igjenthe lawn again
eller fylla oppi kummenor fill the sink
og ta oppvaskenand wash the dishes
  
men eg tenker bare hysjbut I only think "hush"
  
I parken er det ikkje en mannThere is not one man in the park
ingen som går turnobody who goes for a walk
eg går forbi en fontene av en mannI pass a fountain of a man
som står og pisser vannthat stands and pees water
og solå var så god og varmand the sun was so good and warm
då meg og Kris og Geggen gjekk påwhen I and Kris and Geggen were out
epleslangstealing apples
nå er det ikkje sånn som det var førnow it's not like it was before
kor tid blir det som det børwhen will it be the way it should be
  
eg tenker bare hysjI only think "hush"
  
Me sat på gjerdet og sangWe sat on the fence and sang
me satte huset i brannwe set the house on fire
og det var aldri ei skyand there was never a cloud
det begynner å bli ganske lenge siit's starting to be very long ago
  
Sat og fletta en løvetannkransWe sat and braided a dandelion wreathe
hadde eget bål på St Hanshad our own fire at St. Hans
me fortalte historier og lowe told stories and laughed
eg lurte på kva eg skulle bli når eg ble storI wondered what I should be when I grew up
årå gjekk og til slutt så ble me russthe years went by and in the end we graduated
husker godt kva du skreiv på meg med tusjI remember well what you wrote to me in ink
  
du skreiv bare hysjyou only wrote "hush"


gnom - Lauritzens Kafe

Lauritzens Kafe

Lauritzen's Cafe

Det er kveld men ikkje leggetidIt is evening, but not yet time to sleep
då eg spør deg om du vil bliwhen I ask you if you want to come along
med ut å gåwith me and go out
på kafeto the cafe
  
Eg ser du må tenkja deg omI see you must think about it
for dette er ikkje første gongbecause this is not the first time
at eg vil ha deg medthat I want you to join me
men du svarer ja kanskje detbut you answer yes maybe
  
For det blir ingen dagBecause it won't be a day
eg legger meg bare med ubehagI only lie down uneasily
hvis eg ikkje har såte i Lauritzen sin barwhen I haven't sat in Lauritzen's bar
du kan bli med om du vilyou can join me if you want
men det kan bli ganske lenge tilbut it can be fairly long until
eg kommer tilbakeI come back
  
frå Lauritzens Kafefrom Lauritzen's cafe
  
Det er fortsatt kveld og kanskje leggetidIt is later in the evening, and maybe time to sleep
en servitør ser på klokka sia waiter looks at his watch
og nå jobber han overtidand now he's working overtime
  
Men det er ennå god stemning herBut there is still a good atmosphere here
og med ett kommer Lauritzen nerand suddenly Lauritzen comes down
og seier at den siste er på husetand says that the last one is on the house
  
Han husker kor han kommer i fråHe remembers where he came from
det er mange mange år si dåthis was many many years ago
han levde ut på gatå og var bestevennhe lived out on the street and was best friend
med nattawith the night
  
Takk skal du ha LauritzenThanks to you, Lauritzen


gnom - Mathilde

Mathilde

Mathilde

Gjønå det røykfylte lokaletThrough the smoke-filled pub
eg veit ikkje kor i frå han har detI don't know where he got this from
går han langsomt i frå barenhe goes slowly away from the bar
ingen tør spør koss han har detnobody dares to ask how he feels
om lykter lyser rett i mot hanwhen lamps shine right at him
finnes ingen skygge bak hanthere's no shadow behind him
som et speil uten bildelike a mirror without image
som en tur uten Mathildelike a trip without Mathilde
  
Han går beine veien heimHe walks the straight way home
han går uten å sei ha det til Konsul Børs gthe goes without saying good bye to Konsul Bør's street
og håper du er inneand hopes you're inside
han går heile veien heimhe walks the whole way home
til Mathildeto Mathilde
  
Han tenner seg en røyk uten filterHe lights a smoke without filter
borte med parkering forbudt-skiltetout at the no parking-sign
han har en stein oppi skoenhe has a stone in his shoe
han har en liten en på lommenhe has a small one in his pocket
slår aldri kron eller mynthe never tosses a coin
går aldri til høyre går aldri til venstregoes never to the right, goes never to the left
for når han først har begynt å gå'cause when he has started to walk
ingen kan stoppa han dånothing can stop him
nei det finnes ingen grenserno, there's no limits
  
Og når han omsider kommer framAnd when he finally arrives
vil hu då ha hanwill she then take him


gnom - Hemmelig beskjed

Hemmelig Beskjed

Secret message

På bordet står en lampeOn the table there is a lamp
lyser ner på arketshines down on the paper
hemmelig beskjed inni ei flaskesecret message in a bottle
lukker alle dørerclose all doors
lukker alle vinduer og eg hørerclose all windows and I hear
noge bak meg raslersomething behind me rustling
kan det vær et dyr som ligger for dødencan this be an animal that lies there close to death
kan det vær en fyr som eg har truffe på pubencan this be a guy I have met in the pub
eller var det bare en hybelkaninor was that only a dust bunny
  
Med flaska under armen legger eg på sprangWith the bottle under my arm I am on the run
men eg kom ikkje langt eg kom ikkje frambut I didn't get far, I didn't arrive
for inni flaska låg det en beskjed'cause in the bottle there was a message
som var litt tristthat was a little sad
  
Hei og takk for sist det var jammen lenge siHi and thanks, it's been a long time
tenk at nå er ti år endelig forbijust imagine that now ten years are finally over
tenker tilbake på ting som har skjeddI think back to things that have happened
nettene på gatå nettene i teltnights in the streets and nights in the tent
men vær så snill og ikkje sei et ordbut be so kind and say no word
ender bare opp med sår som ikkje grorI only end up with wounds that will not heal
du har ikkje vondt av ting du ikkje vettyou are not hurt by things you do not know about
alt du får er en beskjed inni ei flaskaall you get is a message in a bottle
  
I vinduet står bildet og vekker gamle minnerIn the window is the picture and it wakes up old memories
frå da eg var mindre sånn som alle andrefrom when I was younger like all others
husker det var regnversdag det var ubehagI remember it was a rainy day, it was unpleasant
og eg hadde ingen å klandraand I had nobody to blame
så ser eg at muren i huset slår sprekkerand I see that the wall in the house is cracking open
hører en flydur brummer langt vekkehear flying noise humming far away
tenk om et fly eller et helikopter tar meg medjust imagine if a plane or a helicopter woud take me with it
avstedaway
  
Følte det på kroppen dette var toppenFelt that in my body that was the best
satte meg på bakken og tok frem lappensat down on the hill and took out the paper
følte behov for å lesa kvart et ord om igjenfelt the need to read every word again


gnom - Trøst

Trøst

Comfort

Kom ut av skyggen min vennCome out of the shadow, my friend
og la meg sjå deg i dagslysand let me see you in daylight
eg vett ikkje kva du bærer påI don't know what you are bearing
men mørket er ikkje bra for degbut the dark is not good for you
  
La meg sjå på pupillane dineLet me look into you pupils
om di er djupe og mørke som di var i gårif they are deep and dark as they were yesterday
du må sleppa inn litt lys nåyou have to let in some light now
la dagen få sleppa tillet the day come in
  
Du må slutta å stanga nåYou must stop butting now
veggen vil ikkje flytta på segthe wall won't move by itself
han står lika støtt som førit stands as fast as before
det er nok best å gå utenomit's probably best to go around
  
du vett du må ikkje tru alt du hørerYou know you must not trust all you hear
det er mykje usant som blir sagtthere's much untrue that is said
bare øvesjå dijust look beyond them
ikkje la di dra deg nerdon't let them drag you down
  
Om knenå og skuldrene verkerIf knees and shoulders are hurting
så ta av deg det du bærer påtake off what you are bearing
ingen grunn til at du skal berano reason that you should bear
heile kloden heilt aleinathe whole world all alone
  
Alt skal bli bra igjenEverything will be fine again
Sjølv om ingenting blir som det varEven if nothing will be like it was


gnom - Vise om natta

Vise om natta

Tune about the night

Det er lenge til sola står oppIt's long until the sun comes up
frå bak havet der hu burfrom behind the sea where she lives
drikker vann frå en mørkeblå koppdrink water from a dark blue cup
mens blikket møter murwhile the eye hits a wall
  
Deler vatnet mitt kun med meg sjølvI share my water only with myself
men eg er ikkje særlig tystebut I am not really quiet
eg trur ikkje nogen har gjort dette førI don't think anybody has done that before
eg er vel blant de førsteI am probably among the first
  
Kanskje du kunne komt på besøkMaybe you could come to visit
opp trappå gjønå mørketup the stairs through the dark
eg sko ikkje sagt noge om du lukta løkI shall not say anything if you smell of onions
eller om du gjekk i dørkenor if you fall to the floor
  
For me trenger ikkje gjer nogen ting'Cause we don't have to do anything
kan sjå på månen når han skinnercan look at the moon when he shines
masse skygger som danser omkringmany shadows that dance around
til di plutselig forsvinneruntil they suddenly disappear
  
Ingen trenger vær reddeNobody must be afraid
ingen trenger vær redde nånobody must be afraid now
ingenting er på ferdenothing is about to happen
kjenner en som passer påI know one that is taking care
  
Men koss kan du veta at eg har lystBut how can you know I would like
til å få besøk av deg nåto get a visit from you now
oppi trappå der er det heilt tystup the stairs it is really quiet
og på dørå banke ingen påand nobody knocks on the door


gnom - Mys

Mys

Break

Han måtte be om nok en femkroningHe had to beg for another five kroner
som han hadde gjort så mange gonger føras he had done so many times before
han eier ikkje lenger skam i sitt sinnhe doesn't have any shame left in his mind
er bare varsom kor han trørhe just watches his steps
  
Han vasker rutene på rødt lysHe washes the windows when the light is red
og når det blir grønt kan han ta seg et mysand when it turns green, he can take a break
  
Men han kan ikkje sjå ut i frå vinduBut he cannot look out of the window
har ingen vindu han kan sjå ut i fråhe has no window he can look out of
samler på flasker nok ei gate står for turhe collects bottles, yet another street to go
di samme gatene di gjekk som småthe same streets they walked in when they were small
om solå skinner om månen står påwhether the sun shines, whether the moon is up
det er alltid mørkt der han gårit is always dark where he goes
med roser i kinnet og ingenting i minnetwith roses on the cheeks and nothing on the mind
går han og venter på vårhe goes and waits for spring
han går og venter på vårhe goes and waits for spring
  
Setter seg ner der som han pleierHe sits down where he uses to do
ved ein statue han vet er monumentalnext to a statue he knows is monumental
har kun ei fortid som lokal kosmopolithe only has a past as local cosmopolitan
men når han ror ror han med harde takbut when he rows, he rows with hard push


gnom - Takk som byr

Takk som byr

Thanks for offering

Spør deg sjølvAsk yourself
hundre gongera hundred times
koffor månenwhy the moon
står på håvestands above the sea
  
HmmHmm
  
Ikkje ta for gittDon't take it for granted
at sola lyserthat the sun shines
når hu på andre sidawhen she - on the other side
kaster skyggecasts shadow
  
Når du teller stjernerWhen you count the stars
nede ved sjøendown at the sea
og trur du har telt alleand believe you have counted all
har du telt deg sjølvhave you counted yourself
  
HmmHmm
  
Takk som byr så mang ei gåteThanks for offering so many mysteries
men ved neste fyrtårn går eg av båtenbut at the next lighthouse I go off the boat
  
Takk som byrthanks for offering


gnom - Sjakk

Sjakk

Chess

Eg følte meg ensom i kveldI felt alone one evening
så eg inviterte Alf på et spellso I invited Alf for a game
takk for at du kom innomthanks that you came over
klokkå var sju då du komit was seven o'clock when you came
  
Me sat oss ner på kvar si sideWe sat down each on one side
av et rundt bordof a round table
eg tok fram bestefar sitt sjakkI took out grandfather's chess
åh som tida gåroh how the time goes
det er vinter nå det blir snart vårit's winter now, soon it will be spring
du var kvit og eg var svartyou were white and I was black
  
Men så blei klokka ti på femBut so it got ten to five o'clock
det blei en lang kveldthis was a long evening
men eg kan ikkje gå i sengbut I cannot go to bed
for han har Dronninga i fengsel'cause he has the Queen in prison
hesten går til Kongen etter vink og rådthe horse goes at the King after tip and advice
men det hjelper lite når me speler sjakkbut this helps little when we are playing chess
og det er ditt trekkand it is your turn
  
Eg ofra en bondeI sacrifice a pawn
eg måtte ofra toI had to sacrifice two
og på andre sida av bordetand on the other side of the table
sat Alf og viste v-tegn og losat Alf and showed the V-sign and laughed
så eg satte opp ei fellaso I set up a trap
eg trudde Alf ikkje visste omI believed Alf didn't know about
men det viste seg gong på gongbut it turned out that over and over again
at Alf visste altAlf knew everything
  
Så satte han tårnet på C3So he put the castle on C3
Dronningå stod bakthe Queen stood behind it
det var siste gong eg inviterte Alf på sjakkthis was the last time I invited Alf for chess
  
For så blei klokkå ti øve fem'Cause so it got ten after five o'clock
det blei en lang kveldthis was a long evening
men nå kan eg gå i sengbut now I can go to bed
for nå står Kongen min i sjakk matt'cause now my King is checkmate
hesten gjekk til Kongen etter vink og rådthe horse went at the King after tip and advice
men det hjalp lite når me spelte sjakkbut this helped little when we played chess
og det var ditt trekkand it was your turn


gnom - Bestevenn

Bestevenn

Best friend

Eg har tatt bilder heila livetI've taken pictures all my life
men eg har ingen bilder av degbut I don't have any pictures of you
så set deg ner og ta fram smiletso sit down and smile
så eg kan ta et bilde av degso I can take a picture of you
  
Og ikkje lenge ittepå står duAnd not long after you stand
på kommoden ved mi sengon the cupboard next to my bed
alle kan sjå deg i mitt vindueverybody can see you through my window
men ingen vet kor du drog henbut nobody knows where you went to
  
En ting er eg sikker påOne thing I'm sure about
du kommer aldri igjenyou will never come back
nå har eg bare bilde av min aller beste vennnow I have only a picture of my very best friend
  
Og når eg ser på dette bildetAnd when I look at that picture
det eina bildet som eg harthis one picture that I have
då vet eg godt at det er sistethen I know well that it is the last
gongen eg får sjå deg gladtime I got to see you glad
  
Koffor reiste du i fra meg nå sitter eg herWhy did you go away from me, now I sit here
vet ikkje kor eg skal gjer av megI don't know what I should do with myself
eller kva eg skal gjeror what I should do
men hvis eg aldri meir får sjå deg igjenbut if I should never get to see you again
hiver eg meg utfor og så tar eg deg igjenI'll throw myself out to catch up with you again
for eg er ikkje reddbecause I'm not afraid
eg vil bare veta kva som har skjeddI only want to know what happened
  
Kor har du gjort av deg kan du gje meg en lydWhat have you done with yourself, can you give me notice
eg hører ingenting kan du gje meg en lydI don't hear anything, can you give me a sound


gnom - Fiskesang

Fiskesang

Fishing song

Det er ingentingThere is nothing
som å speile seglike being reflected
over ei snor som har en krokover a string that has a hook
det er fisk påwith a fish on it
  
Med en sniggel som agnWith a snail as bait
og en til lykke fiskestangand a lucky fishing rod
kaster eg ut og håper atI cast a line and hope that
eg får nappI make a catch
  
Kva så om det tar litt tidNo matter if it takes a little time
eg har jo med meg ei lerkaI have with me a hip flask
med whisky iwith whiskey in it
og når det blir seint og det flørand when it gets late and the water rises
då går eg heim og når du spørthen I go home and when you ask
om det blei fisk på meg i dagif there were fish for me today
svarer eg javisst javisst javisstI answer yes sure, yes sure, yes sure
  
På en kveld som dette herDuring an evening like this here
når det er nydelig vêrwhen it is pleasant weather
og det er varmtand it is warm
for det er sommer og sol'cause it is summer and sun
då er det kun en tingthen there is only one thing
som er bedre enn å rothat is better than to row
for seg sjølvalone
og det er å vær toand that's to be two
  
For kva så om det tar litt tid'Cause no matter if it takes a little time
me har jo med oss ei lerkawe have with us a hip flask
med whisky iwith whiskey in it
og når det blir seint og det flørand when it gets late and the water rises
då går me heim og når du spørthen we go home and when you ask
om det blei fisk på oss i dagif there were fish for us today
svarer me som javisst javisstwe answer yes sure, yes sure


Bastard

Bastard

Bastard

Eg har sagt det før, nå må eg sei det igjen.I've said that before, now I must say it again
Eg har ni, eg har ni liv og bare ett igjenI have nine, I have nine lives, and only one left
så når du spør meg om alt eg har gjortso when you ask me about all I have done
vett du at eg angrer så fort du har spurtyou know I regret it right after you have asked
  
Men det begynnte i det Herrens år 1835But it started in the year of the Lord 1835
at eg blei født av en doktor gjennom hans eksperimentwhen I was born by a doctor through his experiment
Eg er en blanding av litt av kvertI am a mixture of a little of everything
Men det er vel ingen tvil om at eg må vær halvt kattBut there is probably no doubt that I must be half cat
  
For når eg helser på folk eg treffer på min vei'Cause when I greet people I meet on my way
kan de sjå på meg stygt.they can look at me uglily.
De kan peike og sei bastardThey can point and say bastard
De kan sjå på meg stygt og sei bastardThey can look at me uglily and say bastard
  
Men fram til eg var 13 levde eg kun på ett livBut since I was 13 I lived on only one life
Det var langt men ikkje så langt eg kan leve på niIt was long, but not so long, I can live on nine
Og kor enn eg går blir det sagt at eg har uflaksAnd wherever I go it is said I have bad luck
på grunn av at eg er svartbecause I am black
  
Eg brant kastanjer på gatå men eg fekk ingen kunderI cooked chestnuts in the street but didn't get any customers
Kom å kjøp! Kom å kjøp! Nei, eg trengte et underCome and buy! Come and buy! No, I needed a miracle
Eg blei tatt hånd om av en viss Mr. KaizerI was taken by the hand by a certain Mr. Kaizers
Han er den stolte eier av verdens tyngste siameser.He's the proud owner of the world's heaviest siamese.
  
I liv nummer seks tok eg sjølmord.In life number six I committed suicide.
I nummer sju likesåIn number seven as well
Og i liv nummer åtte lever eg nåAnd in life number eight I am living now
Og tatt i betraktning at eg er 61And, taken into account that I am 61,
må det ha vært et ganske godt eksperimentit must have been a pretty good experiment
  
Men nei nå ser eg fram til den dagen det tar sluttBut no, now I look forward to the day it ends
Det er ikkje så bra med ni livIt's not as good with nine lives
som du kanskje sko ha truddas you maybe would have believed
Og alt eg ber om er ei kiste eller toAnd all I ask for is a box or two
For eg angrer på det meste eg har gjort'Cause I regret most I have done
  
(Den som spår i Mr Kaizer sin kabal(He who tries to predict Mr. Kaizer's solitaire
eller håner sin konge i en katedralor makes fun of his king in a cathedral
Den skal sjøl hogga av nakken med sitt eget sverdShould self chop off his neck with his own sword
Og han vil i all ettertid bli kalt bastard)And he will for all times after be called bastard)
Konzertjunkie on Facebook:
https://www.facebook.com/ konzertjunkie
Konzertjunkie onTwitter: kaizers_kj
gnom - Mys