Janove - Engel

Janove - Engel

Janove - Angel

Eg har ikkje hørt i frå deg på all den tidI haven't heard from you all that time
Finnes du fortsatt der inni ditt Paris?Are you still there in your Paris?
Om du nå står med et brev i håndIf you now stand there holding a letter
Må det vær skjebnen som vil det sånnIt must be fate that wants it like this
  
Her er alt som før. Mine knær er blåHere, everything is as before. My knees are bruised
Litt av meg dør for kvert år som gårA bit of me dies for every year that passes
Om vinden snur seg og slår meg nerIf the wind turns and throws me down
Sko eg reist meg opp om bare du var herI would get up if only you were here
  
Min MarleneMy Marlene
Eg trenger deg nå så kom heim igjen, min MarleneI need you now so come home again, my Marlene
  
De er blitt til jord, ord som falt i fjorThey have faded away, words that were spoken last year
Det finnes ord som gjekk i krig for oss toThere are words that went to war for us two
Kommer du deg ut om du går langt nok inn?Will you make it out if you go far enough in?
Må det alltid vær alt eller ingentingDoes it always have to be all or nothing
  
Koffor skriver aldri du til meg, min Marlene?Why do you never write to me, my Marlene?
Som om eg aldri fantes eller finnes igjenAs if I never existed or exist again
Du sa eg var perfekt i ditt scenarioYou said I was perfect in your scenario
Eg elsker deg for alltid. Det var dine ordI love you forever. Those were your words
  
Her er alt som før. Mine knær er blåHere, everything is as before. My knees are bruised
Litt av meg dør for kvert år som gårA bit of me dies for every year that passes
Om vinden snur seg og slår meg nerIf the wind turns and throws me down
Sko eg reist meg opp om bare du var herI would get up if only you were here
Til mitt ansikt de sa: Den kommer aldri den dagTo my face they said: It will never come, that day
At me får gå gjennom porten i lagWhen we get to go through the gate together
Så om du hører mine ord, MarleneSo if you hear my words, Marlene
Eg trenger deg nå så kom heim igjen, min MarleneI need you now so come home again, my Marlene
  
Eg trenger deg nå så kom heim igjenI need you now so come home again
Hadde du kjent meg igjen blant vrimmelen?Would you still recognize me in all the bustle?
Om du så meg nå, hadde du kjent meg igjen,If you saw me now, would you still recognize me,
blant vrimmelen?in all the bustle?
Ville du vært en engel igjen?Would you be an angel again?
Heller her enn inni HimmelenRather here than in Heaven
Om du bare var her til å sjå påIf only you were here to look at
Om du bare var her til å tru på, til å ta påIf only you were here to believe in, to touch
Om det så bare var for et sekund, et lite sekundEven if it was only for a second, a short second
Om du bare var her til å sjå på, til å tru på, til å ta påIf only you were here to look at, to believe in, to touch
Om det så bare var for ...Even if it was only for ...


Janove - Stormen

Janove - Stormen

Janove - The storm

Før var livet en lekIn the past, life was a game
Kvert skritt me tok var et sjumilsstegEvery step we took was a seven-league leap
Me sko alltid opp på en toppWe always wanted to get up on a top
Og lovte kverandre å aldri sjå nerAnd promised one another to never look down
Du var alltid lett som en fjærYou were always light as a feather
Kunne ikkje bli stoppet av en tusenmannshærCouldn't be stopped by an army of a thousand men
Og eg husker du saAnd I remember that you said
Gje meg din dag så skal eg gje deg mine netterGive me your day, then I'll give you my nights
  
Stille før stormenQuiet before the storm
Nå vett me jaffall kor me står henAt least now we know where we're at
Eg sko ønskt eg aldri møtte degI'd wish I never met you
Eller du hadde truffet megOr you had encountered me
  
Gjennom vinter, vår og sommerThrough winter, spring and summer
Ingen bekymringer. Me tar det som det kommerNo worries. We take it as it comes
Og tiå står stilt meir enn i blantAnd time stands still more often than just sometimes
Det føles som me går rundt i et timeglass uten sandIt feels as if we're walking around in an hourglass without sand
Til deg kan ingen sei neiNobody can say no to you
Når du vil gå opp din egen veiIf you want to walk up your own way
Du vil ha alt på en gongYou want to have everything at the same time
Ingen topp uten bånnNo top without bottom
Forsiktig kva du ber om for det blir sånnCareful what you wish for because it will happen
  
Ingen trudde me sko komme så langtNobody thought we would come that far
Ingen trudde alt om oss var så santNobody thought all about us was so true
  
Sjå på deg nå, sjå kor du står, sjå kor du gårLook at you now, look where you are, look where you go
Prøv å forstå. Det er sånn bonden sårTry to understand. That's how the farmer sows
  
Det er lenge si då me to var små, men kan du ikkje sjåIt's been long since we two were little, but can't you see
Kem du er blitt nå. Det er sånn kongen rarWho you've turned into. That's how the king rules
  
Eg angra i det øyeblikk eg sa detI regretted it the moment I said it
Og som en pirat så vakkert sa;And as a pirate so beautifully put it;
"Om det er sånn du vil ha det"If this is how you want it
Hadde eg gjort som i gamle dagerI would have done as in the old days
Og reist over havetAnd traveled across the ocean
Med kun mine ord som bagasje"With only my words on board"
Som før då det betydde noe når du sa detLike in the past, when it meant something when you said it
Men er det som å sloss for en tapt sakBut is it like fighting for a lost cause
Å stå ensom soldat ved sitt sverdTo stand like a lonely soldier by his sword
og spør kva er det verdt å snu tvert?and ask what is worth turning around completely
Og få til svarAnd get the answer
AltEverything
  


Janove - Hengtmann

Thanks to Lena for the English translation and typing out the lyrics!

Janove - Hengtmann

Janove - Hangman

Finn ei bakdørFind a back door
Ikkje kom inn i frontDon't come in the front door
Eg kan la det stå åpent, bare kom, komI can leave it open, just come, come
Ord med gift iPoisoned words
Sladder er smittsomtGossip is contagious
Det kommer til å vær for seint å snu på et tidspunktIt will be too late to turn back at some time
Du er en sånn som klatrer stigen førstYou are the one who climbs the ladder first
Vipper folk av og hilser døden med et kyssThrows others down and greets death with a kiss
Du er en sånn som hevn og ondskap har inspirertYou are the one who is inspired by vengeance and evil
Du kommer til å få en tung start med alle hjulå punktertYou will get a tough start with all tires flat
  
Nå skjer det igjenNow it happens again
Eg har sett det førI've seen it before
Ingen ny RembrandtNo new Rembrandt
Nok en amatørAnother amateur
Ikkje meir snikksnakkNo more chitchat
Tjen stumt når du gårServe silently when you go
Ei klokka seier heller ikkje tikk takk når hu stårJust like a clock doesn't say tick tock when it stands still
HengtmannHangman
  
Rotter sniker segRats are sneaking
De sniker seg inn på tåThey're sneaking in on their toes
I mellom regndråper tørrskodd de gårThey walk between rain drops with dry feet
Det er sånn en bonde sårThat's how a farmer sows
Det e sånn en konge rårThat's how a king rules
Splitt og hersk kver morningDivide and conquer every morning
Kom kveld sett kronå påAt night put on the crown
Ung katt, høg hatt, knekker som pappYoung cat, high hat, breaking like cardboard
Opptatt stol tatt av neste mann som sattOccupied chair taken by the next man who sat
Det er ingenting originalt med degThere's nothing original about you
Du skal få et godt rådYou'll get a good advise
Gå som du snakkerWalk the way you talk
Snakk som du gårTalk the way you walk
  
Du får audiensYou're granted an audience
Av motstand skal du framgang fåFrom hardship you'll see progress
Friksjon og ambiensFriction and ambiance
Dikterer kor du går og kor du stårDictate where you go and where you stand
Und so weiterUnd so weiter
Er du den som gjer opp eller er du en fighterAre you the one who quits or are you a fighter
Nok sagtEnough said
All makt i enden av en pennAll power in the tip of a pen
Du endrer og forandrer deg til me kjenner deg igjenYou change and shift until we recognize you again
Ditt første trekk er til fiendenYour first move is to the enemy
Det andre til en vennThe second to a friend
De kommer til å slå deg nerThey will knock you down
Men du reiser deg oppBut you will get up
Om og om igjenOver and over again


Janove (feat. Ane Brun) - Våpen

Janove (feat. Ane Brun) - Våpen

Janove (feat. Ane Brun) - Weapon

Eg såg du gjekk forbi utfor vinduetI saw you passing by the window
Eg hadde trukket lapp og satt i kø i et apotekI had drawn a number and was waiting in line at a pharmacy
Ja, vår mor hu er verre nåYes, our mother she's worse now
Det er ikkje lenger alt hu seier me forstårWe no longer understand all that she's saying
Så me klamrer oss heller fast til hennes sloganSo we rather latch onto her slogan
Om at livet er en lekThat life is a game
  
Nei, det er ingen som kan se rundt neste svingNo, nobody can see what's behind the next corner
Men det er sikkert om du står stille finner du ingentingBut it is certain that if you stand still, you won't find out
Då er det nok bedre å gåThen it's probably better to move
Er du en blink i bevegelse er du vanskelig å slåIf you are a moving target, you're difficult to beat
Det er ikkje sant som de sa då me vokste oppIt's not true what they said when we grew up
At vinneren stårThat the winner remains standing
  
Så hold deg våkenSo stay awake
For i kveld er mitt valg av våpenBecause tonight, my weapon of choice is
Min sjarm som eg har etter min farMy charm that I got from my father
Og ditt forsvar er din toneAnd your defense is your tone
Eg har aldri sett deg så vakker som i kveldI have never seen you as beautiful as tonight
Ja, du må vel ha hørt det førYes, you must have heard this before
  
Så om eg bøyer meg i støvSo if I bow down before you
Og min hatt eg tar avAnd I take off my hat
Og om eg tør å spørAnd if I dare to ask
Akkurat når du er klarJust when you are ready
Om du vil ha megIf you want to have me
Så får eg vel til svarI'll probably get the answer
Det er deg eg vil haIt's you I want
  
Me skal tidsnok alle bli kjørt i fråIn time, we will all be taken away
Bli satt av på et busstopp og ventaBe dropped off at a bus stop waiting
på den som aldri kommerfor the one that never comes
Ja, då får me håpe på, om det skjerYes, let's hope that if that happens
At sommeren ikkje er ommeSummer isn't over
Men om det er vinterBut if it is winter
Ja, så fuck itWell, so fuck it
Du skal jo få en ny vårYou'll get another spring
  
Når me springer som håvelause høner rundt i ringWhen we run around in circles like headless chicken
Så er det ikkje løye det for kjærligheten er blindIt's not strange because love is blind
Du må ha opplevd det for å forstå detYou must have experienced it to understand it
Og når du går på en smell kan du alltid komme heimAnd if you hit rock bottom you can always come home
Og få plaster på såretAnd get a band-aid on your wound


Janove - Klappjakt

Janove - Klappjakt

Janove - Witch hunt

Eg har aldri sett deg sånn førI've never seen you like this before
Når du stikker deg framWhen you draw attention to yourself
Og lampen den lyserAnd the lamp is shining
Og du har kun lys for hanAnd you only shine for him
Det er som om du vil aldri bli vekket oppIt's as if you never want to be woken up
Og komme ut av din drømAnd get out of your dream
Tanken er ikkje sann nokThe thought isn't real enough
Men følelsen er skjønnBut the feeling is lovely
  
Denne leken har du aldri lekt førYou have never played this game before
Ingen ord. Den er stumNo words. It's silent
Du kan få lov til å sjå på om du tørYou're allowed to look if you dare
Men ikkkje snu deg rundtBut don't turn around
Ingen løgn. Ingen løfterNo lies. No promises
Ingen skrik når en brisNo screams when a breeze
Stryker deg under din frakkCaresses you under your coat
  
KlappjaktWitch hunt
Puster deg i nakken i nattBreathing down your neck tonight
  
Det kan godt bli sånnIt might be
At begge to står og later som omThat both stand and pretend that
Ingenting hender. Det er feil frekvensNothing happens. It's the wrong frequency
Det er ingenting som brenner. Det er ingen suspensNothing is burning. There is no suspense
Det som skjer det får skjeWhat happens may happen
Ingenting forstyrrer. La det vær i fredNothing interrupts. Leave it alone
Nok om detEnough about that
Snu deg rundtTurn around
Sjå på megLook at me


Janove - Pyramidene

Janove - Pyramidene

Janove - The pyramids

Eg har vært her siden tidlig morgenI've been here since the early morning
Eg vett akkurat kva du skal sei og kor dette går henI know exactly what you're going to say and where this will go
Eg har sett pyramidene skjelverI've seen the pyramids trembling
Og eg har sett fjell skliAnd I've seen mountains slide
Og om det er liv nummer ni som gjelderAnd if it's life number nine that counts
Og om det er en Gud som tellerAnd if there is a God that is counting
Då er eg på tiThen I'm at ten
  
Hold fast i den drømmen som brastHold onto the dream that shattered
Og i den sømmen som sprakkAnd the seam that cracked open
For det er lys igjenBecause there's still light
  
Så langt, er me bare så langtThis far, have we only come this far
Du som skein så blanktYou who shone so brightly
Du som var veien å gå langs dåYou who were the way to follow
Kor er du nå?Where are you now?
  
Sånn det kan gå kan du endre påThe way things are going is something you can change
Du kan endre på det som du vilYou can change whatever you want
Eg vett at svikefull er månenI know the moon is full of treason
Men likefult er den som sover med øyet åpentBut the same is the one who sleeps with his eye open
Og du som med vilje går i fellerAnd you who deliberately steps into traps
Og du som går i krigAnd you who go to war
Får eg vær i ditt hjerte når det smellerIf I get to be in your heart when it blasts
Da vil eg med respekt å meldeI will, if you will pardon the expression
Sei at du er på gliSay that you are on the verge


Janove - Øyeblikkfanger

Janove - Øyeblikkfanger

Janove - Moment catcher

Av og til sitter en mann for sin balkongSometimes, a man sits on his balcony
Han legger sin arm rundt deg som en ormHe puts your arm around you like a snake
Han vender sine ord. Forventer de tar formHe twists his words. Expects them to take shape
Og byr på sin sjarm før du får tenkt deg omAnd offers his charm before you can reconsider
  
Lukk opp ditt skattekammerUnlock your treasure chamber
  
Velur, gull, 50 armers chandelierVelour, gold, a 50 arm chandelier
Et kort sklir under di dør i frå hans kurérA card slid under your door by his courier
Bare du er velkommen. Ingen andre invitertOnly you are welcome. No others invited
Nei, det tar aldri slutt sjøl om Wagnerteppet går nerNo, it never ends even when the Wagner curtain goes down
  
Lukk opp ditt skattekammerUnlock your treasure chamber
ØyeblikkfangerMoment catcher
  
Du maler din aften omYou repaint your evening
Orangsje som HalloweenOrange like Halloween
Det er bare du som maler sånnOnly you paint like this
Det er sant du er bare minIt's true, you are only mine
Det er en lang vei oppIt's a long way up
Men det er kort vei til bånnBut it's a short way to the bottom
Så lukk opp ditt skattekammerSo unlock your treasure chamber
ØyeblikkfangerMoment catcher
  
Din mørkeste tanke, en ide som er lysYou darkest thought, an idea that is bright
Gje meg noe sant, noe falsk og en handling som forbysGive me something right, something wrong and an action that is forbidden
Du fortjener meir rundt din aften enn ei gammel gullrammeYou deserve more around your night than an old gilt frame
Så legg ner din spiker og legg ner din hammerSo put down your nail and put down your hammer
ØyeblikkfangerMoment catcher


Janove (feat. OnklP) - Drittsekk

Janove (feat. OnklP) - Drittsekk

Janove (feat. OnklP) - Scumbag

Alarmen går, alarmen gårThe alarm goes off, the alarm goes off
I morgen er det ikkje sikkert huset stårTomorrow the house might not be standing
Var det en av våre egne som tente på?Was it one of our own who set it on fire?
Aha. Check. Han er en drittsekkAha. Check. He's a scumbag
Jepp, men han er vår drittsekkJepp, but he's our scumbag
Kvelden i går henger fortsatt og blørYesterday's evening still hangs around bleeding
Ingenting blir noen gang akkurat som førNothing will ever be exactly like before
Då eg var ung og du var vakker og du var min flørtWhen I was young and you were beautiful and you were my flirt
Og alle gjekk og sang på "Ompa til du dør"And everyone was singing "Ompa til du dør"
  
Kampen i gang, heng din sixpence oppThe fight is on, hang up your sixpence
Du kan få et forsprang, sei ti poeng oppYou can get a lead, let's say ten points ahead
Du sauser det vel til for deg sjøl og din flokkYou'll probably mess it up for yourself and your gang
To kan danse tango, men en kokk er nokTwo can dance tango, but one cook is enough
Så spring, men du klarer ikkje gjømme deg, aightSo run, but you won't be able to hide, alright
Blink, alle kommer til å glømme deg, aightBlink, everyone is going to forget you, alright
Du kan snu og du kan vri deg, du sitter forsatt fastYou can twist and turn, you're still stuck
Topp spinn, serve ess, det er game, set, matchTopspin, serve an ace, it's game, set, match
Come onCome on
  
For i kveld er det vinneren stårBecause tonight is for the win
Sjå på meg for bevisLook at me for proof
Den som sitter kan få lov til å sjå på når me går til tiThe one who's sitting may look on as we go up to ten
Et skritt om gongen, men ikkje for rasktOne step at a time, but not too quickly
For i kveld er det vinneren stårBecause tonight the winner is determined
  
Den skal gå stilt i ditt bedHe'll enter quietly into your yard
Og den skal vær blind som ikkje serAnd who doesn't see it must be blind
Og full av sjalusi den som ikkje glerAnd full of jealousy the one who isn't happy
Seg over din kunst og kan sjå på seg sjøl og seiAbout your art and can look at himself and say
Du har et større talent enn megYou have a bigger talent than me
Eg vil heller sjå på enn å vær degI'd rather look on than be you
Du har alle oss andre og me har degYou have all of us and we have you
En, to, tre. Pass deg for ulven, han blåser deg rett nerOne, to, three. Beware of the wolf, he'll blow you down
  
Trodde du hadde meg rundt din venstre kloThought you had me around your left claw
Nå må du tråkke rundt i Helvete med bensinskoNow you must walk around Hell wearing petrol shoes
Kommer en hevn. Putte deg på vent. Det er coolThere will be vengeance. Put you on hold. It's cool
I fra toppen av næringa til et glemt idolFrom the top of the food chain to a forgotten idol
Lærte tidlig ikke loke med lightere. Ingen tomler oppI learned early not to mess with lighters. No thumbs up
er ingen her som plukker opp haikere. Det er best du holder oppthere's nobody here who picks up hitchhikers. It's best you stop
Før det blir månelyst og jævlig mannBefore it gets moonlit and awful man
Snakke trøbbel, skape trøbbel. Det er en ærlig sakTalk trouble, cause trouble. It's an honest thing
Prøvde å stoppe sjappa. Var ikke særlig smartTried to shut it down. Wasn't too smart
Nå må du ete hele kaka med en jævlig smakNow you got to eat up the whole cake with awful taste
Kom tilbake i morra ikke her i dagCome back tomorrow not today
Fordi du prøvde å putte festen i en kvelertakBecause you tried to put a choke-hold on the party
Konzertjunkie on Facebook:
https://www.facebook.com/ konzertjunkie
Konzertjunkie onTwitter: kaizers_kj
Janove - Hengtmann