Geir Zahl - Du, meg & me

Geir Zahl - Du, meg & me

Geir Zahl - You, me & we

  
DuYou
Du vett at duYou know that you
du og megyou and me
kan klara detcan make it
Me må bare holla utWe just need to hold out
sjøl om ting kan bli litt vanskelige av og teeven if things can get a bit difficult here and there
  
For duBecause you
Du vett at duYou know that you
du og megyou and me
kan klara detcan make it
Me må bare holla utWe just need to hold out
sjøl om ting kan bli litt vanskelige av og teeven if things can get a bit difficult here and there
  
Og egAnd I
Du vett at egYou know that I
nogen gonger blir frustrertsometimes get frustrated
Og sjøl om det ikkje er din feilAnd even if it's not your fault
Kan det likevel bli degIt can still be you
som det går ut overwho has to suffer
  
Men meBut we
Kan leva medCan live with
At ikkje alt er perfektNot everything being perfect
Me må gjer det besta ut av det me harWe must make the best out of what we have
for det me harbecause what we have
er faktisk ganske jævla brais actually pretty bloody good
  
Me skulle bare ha litt tidWe should just have some time
Me skulle bare haWe should just have
For husk nå atBecause remember now that
Tid er ikkje uendeligTime isn't endless
Me har fått en liten damWe got a little pond
den får me bada ithat we can bathe in
Det er juks å stappa tånå iIt's cheating to dip your toes
Du ska bare kasta deg utiYou just have to jump right in


Geir Zahl - Løvetann

Geir Zahl - Løvetann

Geir Zahl - Dandelion

  
LøvetannDandelion
Vokse der som ingen andre kanGrows where nothing else can
står der heilt aleinastands there all alone
og blomstreflowering
  
Du har styrkeYou have strength
den må du brugayou gotta use it
den må du dyrkeyou gotta cultivate it
For du vett på et tidspunktBecause you know that at some time
så ska den siste bli den fysstethe last shall be first
  
Lov meg at du alltid komme te åPromise me that you will always
stola på mitt ordtrust my word
Det er kun sånn eg kan beskytta degThis is the only way I can protect you
mot alt det onde på denne jordagainst all the bad in this world
  
Solå står oppThe sun rises
det er nesten så eg ikkjeit's almost like I don't
merke min egen kroppfeel my own body
At eg var heilt kaldeThat I was all cold
før du fant megbefore you found me
  
Og du tar meg medAnd you take me along
med røtene og alt som erwith the roots and everything there is
Tar av min rustningTake off my armor
så eg kan endelig puste innso I can finally breathe in
  
Eg love at eg alltid komme teI promise that I will always
å stola på ditt ordtrust your word
For eg vett alt for godt at det finstBecause I know all too well that there is
Ondskap på denne jordBad in this world
  
Du må lova megYou have to promise me
Du må lova megYou have to promise me
Du må lova megYou have to promise me
Alltid gjer som eg seieAlways do as I say
  
BlikketThe look
I det du legge hendene om min halsWhen you put your hands around my throat
og eg skjønne at eg aldri hadde nogen sjangsand I understand that I never had a chance
å komma herfra i liveto make it out of here alive
  
Og du visneAnd you fade
Men ditt lys er som i et prismeBut your light is like inside a prism
Du vil alltid skinneYou will always shine
Her hos meg for all tidHere with me forever
  
Lov meg at du alltid komme te åPromise me that you will always
stola på mitt ordtrust my word
Det er kun sånn eg kan beskytta degThis is the only way I can protect you
mot alt det onde på denne jordagainst all the bad in this world
  
Du må lova megYou have to promise me
Du må lova megYou have to promise me
Du må lova megYou have to promise me
Alltid gjer som eg seieAlways do as I say


Geir Zahl - For seint å angra

Geir Zahl - For seint å angra

Geir Zahl - Too late to regret

  
Har alltid seilt iI've always sailed in
same retningthe same direction
nemlig den som får meg lengst vekk herifrånamely the one that gets me farthest away from here
  
Satte mitt ankerI put my anchor down
fast i tankerdeep into thoughts
men nå har eg heist det og er klarbut now I hoisted it and I'm ready
  
Det er for seint å angra nåIt's too late to regret now
Bare å seila påJust sail on
  
Du stod på kaienYou stood on the quay
Ønskte lykke te på veienWished good luck on the way
Jaffal sånn eg huske tilbake på det nåAt least that's how I remember it now
  
Du var gjemt bak håretYou were hidden behind your hair
men eg trur eg såg en tårebut I think I saw a tear
I det eg sa farvel for siste gongWhen I said farewell the last time
  
Det er for seint å angra nåIt's too late to regret now
Bare å seila påJust sail on
  
For eg har jagd vinden stort sett heila mitt livBecause I've chased the wind pretty much all my life
alltid tenkt at den der kan eg fangaalways thought that I should be able to catch it
Men trur du ikkje at hu endte oppBut you won't believe that it ended up
med å velta min båtoverturning my boat
Oh lordOh lord
  
Eg vett ikkje kor henneI don't know where
Me til slutt enderWe'll end up at last
Men gudane vettBut the gods know
det er beskjedne krav eg harI have simple demands
  
Og om eg komme før tiåAnd if I come before my time
snik meg bare inn på siåjust sneak me in the back door
Trenge ingen perleport-passiarI don't need no chat at the pearly gates
  
Det er for seint å angra nåIt's too late to regret now
Det gjekk som det måtte gåIt went the way it had to
  
Og når eg nå seie farvelAnd when I now say farewell
Har eg dåkk med meg ligavelI've got you with me anyway
Konzertjunkie on Facebook:
https://www.facebook.com/ konzertjunkie
Konzertjunkie onTwitter: kaizers_kj
Geir Zahl - Jord EP