Geir Zahl - Du, meg & me

Geir Zahl - Du, meg & me

Geir Zahl - You, me & we

  
DuYou
Du vett at duYou know that you
du og megyou and me
kan klara detcan make it
Me må bare holla utWe just need to hold out
sjøl om ting kan bli litt vanskelige av og teeven if things can get a bit difficult here and there
  
For duBecause you
Du vett at duYou know that you
du og megyou and me
kan klara detcan make it
Me må bare holla utWe just need to hold out
sjøl om ting kan bli litt vanskelige av og teeven if things can get a bit difficult here and there
  
Og egAnd I
Du vett at egYou know that I
nogen gonger blir frustrertsometimes get frustrated
Og sjøl om det ikkje er din feilAnd even if it's not your fault
Kan det likevel bli degIt can still be you
som det går ut overwho has to suffer
  
Men meBut we
Kan leva medCan live with
At ikkje alt er perfektNot everything being perfect
Me må gjer det besta ut av det me harWe must make the best out of what we have
for det me harbecause what we have
er faktisk ganske jævla brais actually pretty bloody good
  
Me skulle bare ha litt tidWe should just have some time
Me skulle bare haWe should just have
For husk nå atBecause remember now that
Tid er ikkje uendeligTime isn't endless
Me har fått en liten damWe got a little pond
den får me bada ithat we can bathe in
Det er juks å stappa tånå iIt's cheating to dip your toes
Du ska bare kasta deg utiYou just have to jump right in


Geir Zahl - Løvetann

Geir Zahl - Løvetann

Geir Zahl - Dandelion

  
LøvetannDandelion
Vokse der som ingen andre kanGrows where nothing else can
står der heilt aleinastands there all alone
og blomstreflowering
  
Du har styrkeYou have strength
den må du brugayou gotta use it
den må du dyrkeyou gotta cultivate it
For du vett på et tidspunktBecause you know that at some time
så ska den siste bli den fysstethe last shall be first
  
Lov meg at du alltid komme te åPromise me that you will always
stola på mitt ordtrust my word
Det er kun sånn eg kan beskytta degThis is the only way I can protect you
mot alt det onde på denne jordagainst all the bad in this world
  
Solå står oppThe sun rises
det er nesten så eg ikkjeit's almost like I don't
merke min egen kroppfeel my own body
At eg var heilt kaldeThat I was all cold
før du fant megbefore you found me
  
Og du tar meg medAnd you take me along
med røtene og alt som erwith the roots and everything there is
Tar av min rustningTake off my armor
så eg kan endelig puste innso I can finally breathe in
  
Eg love at eg alltid komme teI promise that I will always
å stola på ditt ordtrust your word
For eg vett alt for godt at det finstBecause I know all too well that there is
Ondskap på denne jordBad in this world
  
Du må lova megYou have to promise me
Du må lova megYou have to promise me
Du må lova megYou have to promise me
Alltid gjer som eg seieAlways do as I say
  
BlikketThe look
I det du legge hendene om min halsWhen you put your hands around my throat
og eg skjønne at eg aldri hadde nogen sjangsand I understand that I never had a chance
å komma herfra i liveto make it out of here alive
  
Og du visneAnd you fade
Men ditt lys er som i et prismeBut your light is like inside a prism
Du vil alltid skinneYou will always shine
Her hos meg for all tidHere with me forever
  
Lov meg at du alltid komme te åPromise me that you will always
stola på mitt ordtrust my word
Det er kun sånn eg kan beskytta degThis is the only way I can protect you
mot alt det onde på denne jordagainst all the bad in this world
  
Du må lova megYou have to promise me
Du må lova megYou have to promise me
Du må lova megYou have to promise me
Alltid gjer som eg seieAlways do as I say


Geir Zahl - For seint å angra

Geir Zahl - For seint å angra

Geir Zahl - Too late to regret

  
Har alltid seilt iI've always sailed in
same retningthe same direction
nemlig den som får meg lengst vekk herifrånamely the one that gets me farthest away from here
  
Satte mitt ankerI put my anchor down
fast i tankerdeep into thoughts
men nå har eg heist det og er klarbut now I hoisted it and I'm ready
  
Det er for seint å angra nåIt's too late to regret now
Bare å seila påJust sail on
  
Du stod på kaienYou stood on the quay
Ønskte lykke te på veienWished good luck on the way
Jaffal sånn eg huske tilbake på det nåAt least that's how I remember it now
  
Du var gjemt bak håretYou were hidden behind your hair
men eg trur eg såg en tårebut I think I saw a tear
I det eg sa farvel for siste gongWhen I said farewell the last time
  
Det er for seint å angra nåIt's too late to regret now
Bare å seila påJust sail on
  
For eg har jagd vinden stort sett heila mitt livBecause I've chased the wind pretty much all my life
alltid tenkt at den der kan eg fangaalways thought that I should be able to catch it
Men trur du ikkje at hu endte oppBut you won't believe that it ended up
med å velta min båtoverturning my boat
Oh lordOh lord
  
Eg vett ikkje kor henneI don't know where
Me til slutt enderWe'll end up at last
Men gudane vettBut the gods know
det er beskjedne krav eg harI have simple demands
  
Og om eg komme før tiåAnd if I come before my time
snik meg bare inn på siåjust sneak me in the back door
Trenge ingen perleport-passiarI don't need no chat at the pearly gates
  
Det er for seint å angra nåIt's too late to regret now
Det gjekk som det måtte gåIt went the way it had to
  
Og når eg nå seie farvelAnd when I now say farewell
Har eg dåkk med meg ligavelI've got you with me anyway


Geir Zahl - Fint liv

Geir Zahl - Fint liv

Geir Zahl - Good life

  
Kor enn merkelig du syns livet erNo matter how strange you think life is
Og knapt syns du er skapt for detAnd barely think you're made for this
Er du en del av noge størreYou're part of something bigger
Sjøl om du ikkje merke detEven if you don't notice
  
Når det kun blir spor i sand av detWhen the only thing remaining is marks in the sand
Som viskes ut av havetThat are erased by the sea
Alle dine små stegAll your small steps
Det blir ett stort av detThey form a big one
  
Og sanneligAnd indeed
Er det vanskelig åIt's difficult to
Holla blikket påKeep your eye on
Noge du ikkje kan sjåSomething you cannot see
  
Et stjerneskudd på himmelenA shooting star in the sky
Et glimt og så mørkt igjenA gleam and then dark again
Alle kikkte oppEveryone looked up
Men ingen såg engelenBut nobody saw the angel
  
Det er ting en ser i drømmer kunThere are things one only sees in dreams
Det trenge ikkje alltid ver en grunnThere doesn't always need to be a reason
Om nogen år så er me vekkSome years from now we'll be gone
Du skal bruke kvert sekundYou should use every second
  
Og sanneligAnd indeed
Er det vanskelig åIt's difficult to
Holla blikket påKeep your eye on
Noge du ikkje kan sjåSomething you cannot see
  
Du kan fort få det for degYou can easily imagine
Då kan det fort bli virkelighetAnd then it can quickly become reality
At alt bare må gå galtThat everything must go wrong
Og skyggane på veggenAnd the shadows on the walls
Trekke sverdet og går til angrepUnsheathe their sword and start attacking
Nå er de overaltNow they are everywhere
Men det trenger ikkje gå så galtBut it doesn't need to go that wrong
  
Noen kaller det for endetidSome call it the end time
Seie me har drede oss ut fullstendigSay we totally made a fool of ourselves
Eg får ikkje gjort så mye med detI can't really do much about it
Aent enn å forholde meg roligOther than keep calm
  
Men kem kan veda sånne tingBut who can know such things
Ka som lure der bak neste svingWhat's waiting behind the next turn
En strek i rekningå ogA spoke in your wheel and
Der røyk teorien dinThere went your theory
  
Og sanneligAnd indeed
Er det vanskelig åIt's difficult to
Holla blikket påKeep your eye on
Noge du ikkje kan sjåSomething you cannot see
  
Du kan fort få det for degYou can easily imagine
Då kan det fort bli virkelighetAnd then it can quickly become reality
At alt bare må gå galtThat everything must go wrong
Og skyggane på veggenAnd the shadows on the walls
Skyter ut i mørkets hastighetShoot out in the speed of the darkness
Føles som om du blir kvaltIt feels like you're being choked
  
Fint livGood life
Går i et fint drivGoes in a nice drive
Neste sekundThe next second
Er alt snudd på håveEverything is turned upside down


Geir Zahl - Arm i arm

Geir Zahl - Arm i arm

Geir Zahl - Arm in arm

  
Arm i armArm in arm
Er me som en hærWe're like an army
Ikkje forstyrr ossDon't disturb us
Ikkje kom oss for nærDon't come too close
  
Arm i armArm in arm
er me sveist samen som stålwe're welded together like steel
UalminneligeExceptional
UadskilleligeInseparable
  
BangBang
  
Som en svermLike a swarm
Folk trekke seg innom husPeople retreat into houses
Som hadde me smitteAs if we were contagious
Og alle handla deritteAnd everyone acted accordingly
  
Me er på ei snorWe're on a rope
Balanserende på denne jordBalansing on this earth
En dag ska me fallaOne day we'll fall
Det skal skje for alleIt'll happen for everyone
  
Eg bite din hudI bite your skin
Klore ditt skinnScratch your hide
Får saftene utGet the juices out
La meg få komma heilt innLet me come all inside
  
Så tekkeligSo well behaved
SamarbeidsvilligCooperative
Det er ikkje for oss toThat's not for us two
Me er her for å sloss, joWe're here to fight, jo
  
Men me gidde ikkje bliBut we don't bother to stay
Bitre på diBitter towards them
Ska ikkje sløsa med tiåWon't waste our time
Ska ikkje ha nogen horn i siåWon't hold any grudges
  
Me kan ikkje stå stiltWe can't stand still
Me må holla oss i gangWe need to keep moving
Det her er for viltThis is too wild
Me to ska gå ut med etWe two will go out with a
BangBang
  
Ikkje for å laga en sceneNot to cause a scene
Men er ikkje det eg hørre sirenerBut isn't what I'm hearing sirens
Eller er det bareOr is it just
Lyder som vinden tarSounds that the wind takes
  
Denne jordåThis earth
som du står påthat you're standing on
Alt du ser her skal bli dittEverything you see here will be yours
  
Arm i armArm in arm
Inn i solnedgangenInto the sunset
Du trur me forsvinneYou think we vanish
Men det er først nå det begynneBut it's only now it begins


Geir Zahl - Gull & steidn

Geir Zahl - Gull & steidn

Geir Zahl - Gold & stone

  
Yes, indeedYes, indeed
Det er Klondyke-tidIt's Klondyke time
Med dødsforaktWith death-defying courage
Starter årets jaktThis year's hunt starts
  
Klor meg rødClaw me red
Spark meg blåKick me blue
Det er uansett kun membranEither way it's only a membrane
Du gjer skade påYou're damaging
  
Men nå er snart alt som var stress i glømmebøkeneBut now everything that was stressful is soon forgotten
Di love garantert suksess for alle søkendeThey promise guaranteed success for all seekers
  
Du bruker et liv på leidenYou use a lifetime for the search
Men det du finne er ikkje gullBut what you find isn't gold
Det er steidnIt's stone
  
RendesvousRendezvous
Bord for toTable for two
Her er alt etter bokåHere's all according to the book
Kan ikkje ta oss på nogeThey can't take us on anything
  
Sverger påSwear on
vår kjærlighetour love
Men begge vettWe both know
At dette er ikkje ærlighetThat this isn't honesty
  
Men nå er snart alt som var stress i glømmebøkeneBut now everything that was stressful is soon forgotten
Di love garantert suksess for alle søkendeThey promise guaranteed success for all seekers
  
Du bruker et liv på leidenYou use a lifetime for the search
Men det du finne er ikkje gullBut what you find isn't gold
  
Det er steidnIt's stone


Geir Zahl - Dans meg

Geir Zehl - Dans meg

Geir Zahl - Dance me

  
Dans megDance me
Sjøl om det er stupmørkt i nattEven if it's pitch dark tonight
Før megLead me
Heilt til enden av kanten i natt, skattAll the way to the tip of the edge tonight, darling
  
Skjenk megPour me
Noge som brenner i min halsSomething that burns in my throat
Lenk megChain me
Fast i sengå og sett fyr på lakenet, skattTo the bed and set fire to the sheets, darling
  
Rett i mitt hjerteRight into my heart
  
Sei detSay it
Sei det som om var det ord i fra skriftenSay it as if it was words from the scripture
Mein detMean it
Som om var det det siste du saAs if that was the last thing you said
før du tok giftenbefore you took the poison
  
Bruk detUse it
Bruk det som om dette var din siste slantUse it as if it was the last bit you had
Slip detPolish it
Slip det så du ser at det du holderPolish it so you see that what you're holding
er en diamantis a diamond
  
Ta megTake me
(et imperium som kom og vant)(an empire that came and won)
Før megLead me
(husk at Rom stod støtt heilt til det falt)(remember that Rome stood steady all the time until it fell)
Og skyt et hålAnd shoot a hole
der du vett det smerterwhere you know it hurts
  
Ta megTake me
Forfør megSeduce me
Bedra megDeceive me
Samen i evig tidTogether forever
  
Rett i mitt hjerteRight into my heart


Geir Zahl - Spøkelse på dørå

Geir Zahl - Spøkelse på dørå

Geir Zahl - Ghost at the door

  
Alt det du saEverything you said
Kjøre i repeatGoes in repeat
Oh-la-laOh-la-la
  
Dei me engong varThe ones we used to be
eg trur di ville vært overraskaI think they would be surprised
  
Mest opptatt av å finne feilMostly concerned with finding errors
Dekonstruksjon i stedet for å gjer heilDeconstruction instead of fixing
  
Ikkje engong en tåreNot even a tear
Mi amoreMi amore
Til minne om alt det som har voreIn memory of all that has been
Ikkje engong en tåreNot even a tear
Mi amoreMi amore
Kanskje en kunne lindra dette såretMaybe one could alleviate this pain
  
Ingen tåre mi amoreNo tear mi amore
Til minne om alt det som har voreIn memory of all that has been
Men takk for det eg fekkBut thanks for what I got
Nå tømmes hjertaNow I drain my heart
Alt skal vekkEverything must go
  
(Ikkje engong en tåre(Not even a tear
Mi amore)Mi amore)
Dovemamo tenere nostra promessaWe had to keep our promise
Neanche una lacrima, amoreNot even a tear, love
(Takk for det eg fekk(Thanks for what I got
Nå tømmes hjertaNow I drain my heart
Alt skal vekk)Everything must go)
  
Spøkelse på døråGhost at the door
Spøkelse på døråGhost at the door
Kæ så med deg sjøl då?What about yourself then?
Hæ?Huh?
Spøkelse på døråGhost at the door
  
Spøkelse på døråGhost at the door
Spøkelse på døråGhost at the door
Er du redd din egen double?Are you afraid of your own double?
Du stikke jo kver gong det blir troubleAfter all, you leave every time there's trouble


Geir Zahl - Kem ska følla deg heim

Geir Zahl - Kem ska følla deg heim

Geir Zahl - Who will see you home

  
Du seie eventyr holle aldri vannYou say fairy tales never hold water
Historien er bygd på kvikksandThe story is built on quicksand
Sluke deg heil uten ordSwallows you whole without words
Drar deg med seg ner i jordDrags you along down into the ground
  
Kem ska følla deg heimWho will see you home
Om ikkje megIf not me
Kem?Who?
Kem ska følla deg heimWho will see you home
Om ikkje megIf not me
Kem?Who?
Eg ska følla deg heimI will see you home
Sjøl om alt me har er stjernerEven if all we have are stars
Og alle dei er fjerneAnd all of them are distant
Ska me plukka di en etter enWe'll pick them down one after the other
  
Du seie herren girYou say the lord gives
men vil helst tabut rather wants to take
Han angre og vil starte forfraHe regrets and wants to start over
Serveringen stenger når klokkå slårThe bar closes when the hour strikes
Siste mann får slokke når an gårThe last man gets to turn off the lights when he leaves
  
Kem ska følla deg heimWho will see you home
Om ikkje megIf not me
Kem?Who?
Kem ska følla deg heimWho will see you home
Om ikkje megIf not me
Kem?Who?
Eg ska følla deg heimI will see you home
Sjøl om alt me har er stjernerEven if all we have are stars
Og alle dei er fjerneAnd all of them are distant
Ska me plukka di en etter enWe'll pick them down one after the other
  
Der går ei teThere's goes another one


Geir Zahl - Ny start

Geir Zahl - Ny start

Geir Zahl - New start

  
Nogen som spurteSomebody asked
om det var santif it was true
eller kun et rykteor just a rumor
Ei hadde sett ossSomeone had seen us
Det var kun oss toIt was only us two
Noge med måten som du loSomething about the way you laughed
Trengte ikkje late somDidn't need to pretend
Du lo sjøl om eg ikkje var morsomYou laughed even when I wasn't funny
  
Me skal nok finne utI guess we'll find out
Om dette har noge for segIf there's something to it
Har noge for segThere's something to it
Og om det trekke utAnd if it pans out
Slappe av er det du kan gjer for megRelax is what you can do for me
Det kan du gjer for megYou can do that for me
  
Det er kun tredje datenThis is only the third date
Gje oss litt plassGive us some space
  
Ryktet på gatåThe rumor on the street
Lever sitt eget livLives its own life
La oss gå hitLet us go here
det er ingen herthere's nobody there
Ingen som meiner ting om koss du lerNobody who has opinions about how you laugh
Ikkje for alltid såklartNot for always, of course
Me prøver kun å få en ny startWe're just trying to get a new start
Konzertjunkie on Facebook:
https://www.facebook.com/ konzertjunkie
Konzertjunkie onTwitter: kaizers_kj
Geir Zahl - Ny start