Die deutsche Übersetzung stammt von www.kaizers.de.

Bastard

Bastard

Eg har sagt det før, nå må eg sei det igjen.Ich habe es schon mal gesagt, jetzt muss ich es noch einmal sagen.
Eg har ni, eg har ni liv og bare ett igjenIch habe neun, ich habe neun Leben und nur noch eins ist übrig
så når du spør meg om alt eg har gjortwenn du mich also fragst, was ich schon so alles gemacht hab'
vett du at eg angrer så fort du har spurtweißt du, dass ich es bereue, sobald du gefragt hast
  
Men det begynnte i det Herrens år 1835Aber es begann im Jahre des Herren 1835
at eg blei født av en doktor gjennom hans eksperimentda wurde ich durch das Experiment eines Arztes geboren
Eg er en blanding av litt av kvertIch bin eine Mischung von allem
Men det er vel ingen tvil om at eg må vær halvt kattAber es gibt wohl keine Zweifel, dass ich halb Katze bin
  
For når eg helser på folk eg treffer på min veiDenn wenn ich unterwegs Leute grüße, die ich auf meinen Weg treffen
kan de sjå på meg stygt.schauen die mich manchmal hässlich an .
De kan peike og sei bastardZeigen auf mich und sagen Bastard
De kan sjå på meg stygt og sei bastardDie schauen mich hässlich an und sagen Bastard
  
Men fram til eg var 13 levde eg kun på ett livAber bis ich dreizehn wurde, lebte ich nur mit einem Leben
Det var langt men ikkje så langt eg kan leve på niDas war lang, aber nicht so lang, denn ich habe ja neun Leben
Og kor enn eg går blir det sagt at eg har uflaksUnd wohin ich auch gehe, bringe ich Unglück
på grunn av at eg er svartdenn ich bin schwarz
  
Eg brant kastanjer på gatå men eg fekk ingen kunderIch röstete Kastanien auf der Straße, aber hatte keine Kundschaft
Kom å kjøp! Kom å kjøp! Nei, eg trengte et underKommt und kauft! Kommt und kauft! Nein, es bedurfte eines Wunders
Eg blei tatt hånd om av en viss Mr. KaizerEin gewisser Mr. Kaizer kümmerte sich um mich
Han er den stolte eier av verdens tyngste siameser.Er ist der stolze Besitzer der schwersten Siamesen der Welt.
  
I liv nummer seks tok eg sjølmord.Im sechsten Leben beging ich Selbstmord.
I nummer sju likesåIm siebten auch
Og i liv nummer åtte lever eg nåUnd nun lebe ich im achten Leben
Og tatt i betraktning at eg er 61Und wenn man sich überlegt, dass ich 61 bin
må det ha vært et ganske godt eksperimentmuss es wohl ein ganz gelungenes Experiment gewesen sein
  
Men nei nå ser eg fram til den dagen det tar sluttAber nein, jetzt freue ich mich auf den Tag, wo alles vorbei ist
Det er ikkje så bra med ni livNeun Leben zu haben ist nicht so toll
som du kanskje sko ha truddwie man glauben könnte
Og alt eg ber om er ei kiste eller toUnd ich bitte nur um einen Sarg oder zwei
For eg angrer på det meste eg har gjortDenn ich bereue das Meiste, das ich getan habe.
  
(Den som spår i Mr Kaizer sin kabal(Wer Mr. Kaizers Kartenspiel vorhersagt
eller håner sin konge i en katedraloder seinen König in der Kathedrale verhöhnt
Den skal sjøl hogga av nakken med sitt eget sverdDer soll sich mit seinem eigenen Schwert den Kopf abhacken
Og han vil i all ettertid bli kalt bastard)Und er wird in alle Ewigkeit Bastard genannt werden)


Letzte Tweets von kaizers_kj:
Og alt me har er minner ... fra God Morgen Norge: https://t.co/AgHqy3gGdw
Nov 23
New music video from @Skambankt! https://t.co/HIbky83iJM
Nov 22
RT @RadioSor: Ny sak på Soundcloud Nytt fra Soundcloud: Janove om å avslutte turne og arbeid med nytt album: I helgen ble en ny?? https://t.co/UYuHHcicwc
Nov 20
New music! "Fremmed i en fremmed verden" and "Balladen om deg" by Skambankt: https://t.co/Wvg3FOC6UT , "Våpen" by J? https://t.co/xOQuOutnX3
Nov 17
Og alt me har er minner ... fra Stereo Spesial med Kaizers Orchestra (litt mer!): https://t.co/cu90w39tJc
Nov 16
RT @gurigurimalla: Folkens få med dere dette konseptet på @kulturhusetoslo Soup&bread, i dag var det Ane Brun,om 14 dager Janove. Beta? https://t.co/CD68cGmJti
Nov 12
Happy St. Kaizers day everyone! ?
Nov 11
Og alt me har er minner ... fra Stereo Spesial med Kaizers Orchestra: https://t.co/ALMvaoyjhO
Nov 9
RT @jhegstad: Bare én ny låt på @nrkp13-spillelistene fra neste uke, den nye singelen til @skambankt , "Fremmed i en Fremmed Verden". På radio fra mandag!
Nov 7
RT @jaerbladet: Skal kora til Kaizers-musikk https://t.co/8A9c1oOzsF https://t.co/jbqvEyNNle
Nov 3
Bastard